Back to top

Trả lời cho các câu hỏi thường gặp dành cho các Bệnh Nhân, Gia Đình và Người Chăm Sóc

Các Lệnh Y Tế về Điều Trị Kéo Dài Sự Sống (MOLST) của tiểu bang Massachusetts là những hướng dẫn bằng văn bản về một số phương pháp chữa trị y tế có thể cứu mạng sống con người. Những hướng dẫn MOLST có thể được hoàn thành cho những người đang bệnh nặng và cuộc sống có thể kết thúc trong năm sau đó. Những hướng dẫn này được biên soạn bởi một chuyên gia y tế (bác sĩ, y tá thực hành hoặc trợ lý bác sĩ) trên một mẫu đơn MOLST có màu hồng sáng, và được ký một cách tự nguyện bởi bệnh nhân và bác sĩ, y tá thực hành hoặc là trợ lý bác sĩ. Những lệnh y tế trong mẫu đơn MOLST thông báo cho những nhân viên y tế khác về yêu cầu của chuyên gia y tế  là cần phải làm gì hoặc không nên làm gì để kéo dài sự sống của một người nào đó, căn cứ trên một số dạng điều trị y tế mà bệnh nhân muốn hoặc không muốn nhận.

Đây là phần chuyển ngữ bằng tiếng Việt của mẫu đơn MOLST. Văn bản được chuyển ngữ này được sử dụng để giúp bệnh nhân và thân nhân của họ hiểu được nội dung của mẫu đơn MOLST khi cần phải đưa ra quyết định về những phương pháp chữa trị được bao gồm trong mẫu đơn này. Đừng nên ký tên vào mẫu đơn được chuyển ngữ. Mẫu đơn MOLST phải được ký trong bản gốc bằng tiếng Anh để nhân viên y tế có thể hiểu được và tuân theo những hướng dẫn trong mẫu đơn đó.